Home > Facebook, Technology > Фейсбүүкийн идэвхитэй хэрэглэгч нь хүүхдүүд

Фейсбүүкийн идэвхитэй хэрэглэгч нь хүүхдүүд

Consumer Reports – н судалгаагаар Фейсбүүкийн хэрэглэгчдийн 7,5 сая нь 13 – аас доош насны хүүхдүүд байгаа гэсэн байна.

Уг судалгааг дэлхийд хамгийн алдартай судалгааны байгууллага болох ТNS – н 2,089 гишүүдээс түүвэрлэн авчээ. Судалгаагаар Фейсбук хэрэглэгчдийн 5 саяаас илүү хувь нь 10 ба түүнээс бага настай, ойролцоогоор 7,5 сая гэж тогтоожээ. Харин Фейсбукийн үйлчилгээний нөхцөлөөр бол хэрэглэгч 13 ба түүнээс дээш настай байх ёстой гэж заасан байдаг.

Цаашид монголд ямар байгаа тухай судалж болох юм. Фейсбук хэрэглэгчдэд тухайн хүнд харагдахгүй байх сонголт байдаг учраас эцэг эхчүүд хүүхдээ сайтаас хайгаад олохгүй байх магадлалтай юм. Яг 5 сарын байдлаар Фейсбук сайтыг дэлхий дахинд 678 928 320 хүн ашиглаж байгаа бөгөөд үүнээс 158 680 нь Монголчууд байна. Манай улсын нийт интернэт хэрэглэгчдийн тоо 350,000 гэж үзвэл Фейсбукийг 45 хувь нь ашиглаж байна. Тиймээс та болон танай компани Фейсбук дээр сурталчилгаагаа үүсгэх хэрэгтэй юм.

Advertisements
Categories: Facebook, Technology Tags: ,
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: