Home > Google > Google хамгийн нэр хүндтэй нь

Google хамгийн нэр хүндтэй нь

“Харрис Интерактив” байгууллагынхан 30 гаруй мянган хүний дунд явуулсан судалгаагаараа “GооgIе”-ийг АНУ-ын хамгийн нэр хүндтэй компаниар тодруулжээ. Хамгийн нэр хүндтэй 60 компанийг онцолсон энэхүү жагсаалтад технологийн компаниуд зонхилсон байна.
Санхүүгийн чадамж, нийгмийн хариуцлага, удирдлагын чадвар зэрэг 20 гаруй шалгуураар гаргасан жагсаалтыг 84.5 оноогоор GооgIе тэргүүлсэн бол бусад технологийн компаниудаас АррIе, IntеI, Аmаzоп, Sоnу, Мicrоsоft компани 80-аас дээш хувийн үнэлгээтэйгээр тэргүүлэгчдийн тоонд багтсан байна.
Харин жагсаалтын сүүлийг даатгалын компани, банкнууд, газрын тосны компаниуд мушгижээ. Мексикийн буланд асар их хэмжээний газрын тос асгарсан хэргийн эзэн ВР компани хамгийн муу үнэлгээ авсан байна. JР Моrgаn Сhаsе, Сеnегаl Моtоrs, Сitigгоuр, Gоldmаn Sасhs ч хойгуур давхижээ.
Advertisements
Categories: Google Tags: ,
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: